H o m e
Welkom op de website van Toyota Wouters Diest - Bc Sharks Diest - Seizoen 2018-2019.

  V a r i a
Vandaag:          Laatste update website op donderdag 21/02/2019 12:00
Jarigen vandaag: Niemand jarig vandaag...

  R e c e n t e    n i e u w s b e r i c h t e n

  W e d s t r i j d e n   K a l e n d e r

 Wil je ZOON of DOCHTER graag komen SPELEN bij de SHARKS?
G e w e l d i g!

De 5, 6 en 7 jarigen trainen komend seizoen op woensdag van 18u00 tot 19u00 en op vrijdag van 17u30 tot 18u30 in sporthal KTA op de Nijverheidslaan.
Komend seizoen is dat bij coach Matthias.
Zij spelen nog geen competitie maar wel af en toe een vriendschappelijk tornooitje. Iedereen mag 2 keer vrij komen proberen, nadien vragen we om aan te sluiten.
De trainingen starten op vrijdag 17 augustus, later aansluiten kan natuurlijk ook.


  M e d i s c h    g e t u i g s c h r i f t    2 0 1 8 - 2 0 1 9
Voor aan een officiële wedstrijd te mogen deelnemen heeft U een medisch attest nodig. Breng daarom zo snel mogelijk uw medische fiche in orde en geef ze af aan Lex. Uw huisarts kan hiervoor zorgen.
Opgelet, geen ingevuld medisch getuigschrift = niet spelen! Medisch getuigschrift 2018-2019 .

Klik hier voor informatie over CLUBS, ZALEN & PLOEGEN in Vlaanderen

  H o m e   >   g e a r c h i v e e r d e    b e r i c h t e n