M e n u
H o m e -   D o c u m e n t e n -   N i e u w s b r i e v e n -   G e d r a g s c o d e -   C o a c h   C o r n e r

  G e d r a g s c o d e   l e d e n   ::   G e d r a g s c o d e   s p e l e r
> Gedragscode leden   > Gedragscode speler: samenvatting 2012

    V i s i e   ::   M i s s i e   ::   W a a r d e n
Onze visie, missie en waarden zijn beschreven in de gedragscode.
Wij vinden het een hele eer dat u indertijd hebt besloten de jeugdopleiding van uw kind aan onze club toe te vertrouwen. Dit bewijs van vertrouwen legde en legt een hele verantwoordelijkheid op de schouders van de sportieve cel van de jeugdwerking, met name
de trainers.

Daarnaast bedanken we de ouders die door hun actieve inzet bij het vervoer, het wassen van de uitrustingen en de tafelfuncties de wedstrijden mogelijk maakten en maken; dan zijn er ook nog de talrijke helpende handen bij de eetdagen en andere organisaties.
Het spreekt vanzelf dat zonder de inzet van die ouders het zeer moeilijk zou zijn om een seizoen rond te maken. Het is volgens het bestuur toch wel begrijpelijk dat deze laatste
twee activiteiten ondersteunend zijn, maar GEEN INVLOED mogen hebben op het sportieve luik van de jeugdwerking! Vandaar dat we het in de gedragscode nog alleen over de sportieve kant van de zaak zullen hebben.

Indien jij of een van je ouders vragen en/of bedenkingen heeft over de uitgebreide gedragscode of indien iets onduidelijk is, kan je altijd terecht bij de voorzitter, secretaris en/of jeugdcoördinator.

Het bestuur.